Изменения в расписании

 

 

Р а с п и с а н и е

 

на 20 сентября, пятницу

 

 

Физкультура: 3 кл. – 3 урок, 2 кл. – 4 урок, 4  кл. – 5 урок

 

3 класс:

1 ур. – Русский, 2 ур. – Математика, 3 ур. – Физ-ра, 4 ур. – Русский

 

 

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

1

Иностр.яз.

Физ-ра

Эл.Естест.

Технология

Русский

Алгебра

Физика

2

Физ-ра

Русский

Технология

Химия

Иностр.яз.

Обществ.

Алгебра

3

Русский

История

Технология

Алгебра

Химия

Физика

Русский

4

Литература

Математика

Алгебра

Иностр.яз.

История

Технология

Иностр.яз.

5

История

Иностр.яз.

Русский

Русский

Алгебра

Технология

Эл.ФизБиол

6

Кл.час

Литература

История

Биология

Литература

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клементьева Е.М. – ко 2 уроку

Андриякин Н.И. – к 1 уроку

 

 

 

 

Р а с п и с а н и е

 

на 19 сентября, четверг

 

 

Иностранный язык: 3 кл. – 2 урок, 2 кл. – 4 урок, 4 кл. – 5 урок

 

3 класс: 1) Математика, 2) Иностранный яз., 3) Чтение

 

 

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

1

Биология

География

Геометрия

-------

Русский

Иностр.яз.

М Х К

2

Математика

Математика

Биология

Русский

Алгебра

Алгебра

Обществ.

3

Русский

Кл.час

Иностр.яз.

География

Обществ.

Биология

Геометрия

4

Литература

 

 

История

Физика

Астрономия

Эл.Матем.

5

 

 

 

Геометрия

Информат.

М Х К

 

6

 

 

 

 

 

О Б Ж

 

7